CARMENSITA DE LOU (The best Madrik-Quinska de Lou)

14/02/2012

Femelle baie issue de The Best Madrik et Quinska de Lou 1’14 (soeur de Jaminska 1’12) déjà mère de Arrabella de Lou et Bahama de Lou.